اطللاعات مفید

بارانگیر چیست:

امروزه در فصول مختلف سال ، برای مانع از عبور آب به

آشنایی با کاربرد نورگیر سقفی

امروزه با افزایش کاربرد نورگیر سقفی در زمینه های مختلف به خصوص در پروژه های عمرانی و ساختمان های ساخته شده به سبک های مختلف، استفاده از نورگیرها گسترش یافته است

آشنایی با ویژگی های سقف مراکز تجاری :

درگذشته سقف پاساژ به کمک ورق های شیروانی در پشت بام ها انجام میشد، اما امروزه صنعت ساختمان توسعه یافته وکاربرد ورق پلی کربنات بسیار سازگار میباشد.

طلق اکرولیک چیست؟

طلق های اکرولیک که به ورق پلکسی گلس معروف میباشد در یک فرآیند شیمیایی تشکیل میشود.