طلق اکرولیک چیست؟

طلق اکرولیک چیست؟

 طلق اکرولیک چیست؟ 

 
طلق های اکرولیک که به ورق پلکسی گلس معروف میباشد در یک فرآیند شیمیایی تشکیل میشود. مونومرهای آن ترکیب متیل متاکریلات است بعداز انجام این فرآیند یک محلول غلیظ درست میشود رنگ دانه ها وتثبیت کننده های ماورابنفش به این محلول اضافه میشود. بعداز انجام مراحل فوق ، محلول را درقالب ها ریخته و فرآیند جامد سازی انجام میشود سپس بعد از گذشت مدتی ورق های اکرولیک ساخته میشوند که این ورق ها مقاومت بسیار خوبی در برابر ضربه دارند.
پیشنهاد خوب ما برای خانه های گرم شما این است که به کمک طلق اکرولیکی میتوانید فضای بالکن راامن کرده و مقاومت بالایی که دارند بالکن خود را شخصی سازی کنید که باکمترین

نظرات

ثبت نظر